Με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής αλλάζουν μέχρι και τον «κόφτη»

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τροπολογία της τελευταίας στιγμής η κυβέρνηση φέρνει τροποποιήσεις στον περιβόητο «δημοσιονομικό κόφτη» όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι θεσμοί θα έχουν αποφασιστικό λόγο για να μην εφαρμοστεί ακόμη και αν επέλθουν φυσικές καταστροφές.

Liberal  /  Με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής αλλάζουν μέχρι και τον «κόφτη»

Με μπαράζ τροπολογιών που θα συζητηθούν την Πέμπτη, η κυβέρνηση σπεύδει να κλείσει τα προαπαιτούμενα που συμφώνησε με τους θεσμούς και να ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Με τις τροπολογίες επέρχονται μεταξύ άλλων αλλαγές στον «δημοσιονομικό κόφτη», ανοίγει παράθυρο για εξεύρεση ισοδύναμων στα ειδικά μισθολόγια, αυξάνεται ο συντελεστής ΕΝΦΙΑ για τις ΑΕΕΑΠ, γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στα κόκκινα δάνεια, και επιταχύνεται η διαδικασία για τον στρατηγικό επενδυτή του ΑΔΜΗΕ.

Η εσπευσμένη κατάθεση των τροπολογιών έγινε με το βλέμμα στην αυριανή συνεδρίαση της ΕΚΤ που αποφασίζει για την εκ νέου αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρα δανεισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τροπολογία της τελευταίας στιγμής η κυβέρνηση φέρνει τροποποιήσεις στον περιβόητο «δημοσιονομικό κόφτη» όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι θεσμοί θα έχουν αποφασιστικό λόγο για να μην εφαρμοστεί ακόμη και αν επέλθουν φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στην ετήσια έκθεση που συντάσσεται από τον υπουργό Οικονομικών και γνωστοποιείται στη Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζεται ότι περιέχονται το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ των δημοσιονομικών μέτρων προσαρμογής σε καθαρή βάση, δηλαδή μετά την αφαίρεση της δημοσιονομικής επίπτωση επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το εκάστοτε Τεχνικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Σήμερα προβλέπεται το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ της δημοσιονομικής επίδρασης των μέτρων προσαρμογής που θα ληφθούν, επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.

Τυχόν αναστολή της επιβολής πρόσθετων μέτρων ή η μείωση τους ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας και φυσικών καταστροφών θα αποφασίζεται αφού υπάρξει συμφωνία με τους θεσμούς και όχι όπως προβλέπονταν, κατόπιν ειδικής διαβούλευσης μαζί τους.

Στην τροπολογία διευκρινίζεται επίσης ο μαθηματικός τύπος βάσεις του οποίου δύναται να μειωθούν τα ανώτατα όρια εκτέλεσης των δαπανών του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικά μισθολόγια

Προβλέπεται η δυνατότητα εξεύρεσης ισοδυνάμων προκειμένου να μην υπάρξει αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων των υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, εφόσον βρεθούν και νομοθετηθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 και τεθούν σε εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2017.

Για να μην αναστέλλονται για τη διετία 2017-2018 κάθε μισθολογική ωρίμανση και προαγωγή των υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

ΑΕΕΑΠ

Καταργείται αναδρομικά από 1-1-2016 ο μειωμένος συντελεστής 3,5 τοις χιλίοις συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) και αυξάνεται πλέον σε 5,5 τοις χιλίοις όπως ισχύει γα το σύνολο των νομικών οντοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Από την αύξηση αυτή το δημόσιο θα εισπράξει 6,5 εκατ. ευρώ.

Κόκκινα δάνεια

Ανοίγει παράθυρο εξαιρέσεων στην γενική απαγόρευση στους εκδοχείς δανείων να αυξάνουν το επιτοκιακό περιθώριο δανείων με κυμαινόμενα επιτόκια. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η εξαίρεση αυτή στοχεύει στο να κρίνονται σύννομες οι αυξήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, των οποίων οι συμβάσεις περιέχουν όρους που καθορίζουν συγκεκριμένους δείκτες για την αυξομείωση του περιθωρίου (π.χ σύνολο δανείων προς λειτουργικά αποτελέσματα).

Καταργείται η υποχρέωση των ξένων εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και παροχής πιστώσεων να καταθέτουν σε μετρητά το μετοχικό τους κεφάλαιο (4,5 εκατ. ευρώ) στις ελληνικές τράπεζες όταν διευρύνουν την δραστηριότητα τους στην δανειοδότηση δανειοληπτών. Η υποχρέωση θα ισχύει μόνο για τις ελληνικές εταιρείες, ενώ οι εταιρείες με έδρα χώρα του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου θα μπορούν να το καταβάλουν σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα κράτους μέλους του ΕΟΧ.
Εναρμονίζεται το θεσμικό πλαίσιο των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με εκείνο των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, ενώ θεσμοθετείται η αναλογική επιβολή προστίμων σε περίπτωση παραβίασης.

ΤΧΣ

Το ΤΧΣ ορίζεται ότι θα μεταφέρει τα ποσά των διανεμόμενων κερδών του απευθείας στο ελληνικό δημόσιο.

ΕΚΑΣ

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν επιστρέφεται αναδρομικά καθώς με τροπολογία ορίζεται ότι τα νέα εισοδηματικά όρια που περικόπτουν τις απολαβές 80.000 δικαιούχων ξεκίνησε ουσιαστικά από 1ης Ιουνίου και όχι από 1ης Ιανουαρίου 2016.

Το αντίτιμο ωστόσο είναι ότι για να εξοικονομηθούν τα προβλεπόμενα ποσά οι περικοπές θα είναι μεγαλύτερες προϊόντος του χρονου και μέχρι την πλήρη κατάργηση του επιδόματος στο τέλος του 2019. Η σωρευτική εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α., για την αιτία αυτή, από το έτος 2016 έως και το έτος 2017 θα ανέλθει σε 570 εκατ ευρώ, από το έτος 2016 έως και το έτος 2018 σε 808 εκατ ευρώ και από το έτος 2016 έως και το έτος 2019 σε 853 εκατ ευρώ.

Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος λαμβάνουν χώρα το αργότερο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έτσι ώστε από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους να μη χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους.

Εφάπαξ

Με άλλη διάταξη μειώνεται από το 75% στο 60% η βάση υπολογισμού για τα εφάπαξ στους αυτοαπασχολούμενους, ενώ καταργούνται και όλοι οι εναπομείναντες κοινωνικοί πόροι υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΣΜΕΔΕ.

ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 αντί του Νοεμβρίου ορίζεται ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πώληση του 20%-25% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή (βλέπε σχετικό θέμα).

Καθορίζονται επίσης συγκεκριμένες ποσότητες τις οποίες θα δημοπρατεί η ΔΕΗ μέσω του μηχανισμού NOME προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης του μεριδίου της προς όφελος εναλλακτικών παρόχων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ έτος με τα ακόλουθα ποσοστά απομείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 στη λιανική αγορά πολλαπλασιασμένο με το συνολικό όγκο στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον προηγούμενο χρόνο

-Για το 2016: 8%

-Για το 2017: 12%

-Για το 2018: 13%

-Για το 2019% 13%.

Η ΡΑΕ θα ρυθμίζει περιπτώσεις υπέρβασης των ετήσιων στόχων ενώ μαζί με τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα δημιουργήσουν Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων.

Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, αναμένεται να συζητηθούν και να ψηφιστούν αύριο από την ολομέλεια της βουλής.

Δείτε αναλυτικά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή:

Τροπολογία το ΕΚΑΣ

Τροπολογία για τον ΑΔΜΗΕ

Τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ, τον αυτόματο μηχανισμό, το ταμείο αποκρατικοποιήσεων και τα ειδικά μισθολόγια

Τροπολογία για τα «κόκκινα» δάνεια

Β.Γ

Advertisements

About σχολιαστης

Σχολιάζω...
This entry was posted in Ελλάδα, Πολιτική. Bookmark the permalink.

One Response to Με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής αλλάζουν μέχρι και τον «κόφτη»

  1. Ο/Η zepos λέει:

    Μετά την βροχή των ανατιμήσεων ΠΑΝΤΟΥ,μάλλον θα προσχωρήσω στο νέο «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ», με πόνο ψυχής βεβαίως-βεβαίως. Λέω να μιμηθώ τους κλαίοντες υπουργούς μας την ώρα που ανακοινώνουν τους νέους φόρους που μου βάζουν..
    Λυπάμαι αλλά δεν έχω

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s